Pomóż nam wsłuchiwać się dzisiaj w Twój głos i odpowiadać na Twoje zaproszenia do czynienia dobra...