Dziękuję Ci, Panie, za tyle darów, cudów i wspaniałości każdego dnia mojego życia!