Dostrzegaj kiedy Bóg działa i zachowuj o tym pamięć w swoim sercu.