Już w Księdze Przysłów czytamy (31; 10): "Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły." To jest gender po Bożemu!