"Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni..."