Błogosławieni, którzy stają się jak dzieci!

Nowy hit internetu. Niby nic, a jednak porusza serca. Dla tych, którzy mają proste serca nie ma urzędów i tytułów. Są ludzie. Chłopiec z zespołem Downa przyjął błogosławieństwo od Papieża Franciszka, ale później zrobił to samo, co Papież wobec niego - nałożył mu rękę na głowę modląc się za niego! Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni, którzy stają się jak dzieci!