Kiedy oddajesz wszystko Jezusowi, masz konkretny owoc w sercu: radość.