Scroll to top
© 2021, Theofeel

Dziś niedziela, poświęć więcej czasu na spotkanie z Bogiem. TO Wasz wspólny czas, najważniejszy. Teraz oddaj Jemu te chwile, niech Bóg Cię prowadzi. Proś GO, żeby to wszystko było na Jego większą chwałę.

OBRAZ: Wyobraź sobie scenę z Ewangelii. Zobacz Saduceuszów, którzy przychodzą do Jezusa z niecnym pytaniem. Zobacz, co jest w ich głowach, o czym myślą. Po drugiej stornie Jezus, widzisz jaki jest? Co maluje się na Jego twarzy? Spróbuj umieścić siebie w tej scenie.

PROŚBA: Proś Boga o łaskę wiary szczerej i prostej.

  1. Saduceusze przyszli do Jezusa z pytaniem. Nie było ono przypadkowe. Było tak wymyślone, żeby w jakiś sposób obnażyć Jezusa, pokazać niespójność w tym, co głosi. Pokazać, kto tu rządzi, kto jest mądrzejszy. Saduceusze nie chcieli, żeby im Jezus coś wyjaśnił, bo oni byli przekonani, że znają odpowiedź sami dużo lepiej niż Jezus. Odnieś to do swojego życia. Popatrz na nie i zobacz, czy nie ma w nim takich momentów, kiedy tak się zachowujesz, kiedy wiesz lepiej niż Bóg. Kiedy nie pytasz Go o radę, o wskazówkę, ale z wyższością idziesz swoją drogą.

  2. Rozmowa przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii dotyczy zmartwychwstania. Na tym przykładzie widzimy różnicę w myśleniu między saduceuszami a Jezusem. Dla nich historia z 7 braćmi i wdową dowodzi jednoznacznie, że nie może być zmartwychwstania. Jezus – jak to Bóg – patrzy dużo szerzej. On widzi to zupełnie inaczej. Ma szeroki horyzont, nie mówi tak łatwo, że to niemożliwe. Wie, że zmartwychwstanie wygląda inaczej niż myślą o tym Jego rozmówcy. Przekładając to na życie, pomyśl o tym, jak bycie z Jezusem zmienia, wyzwala, pozwala spojrzeć z innej perspektywy. Zobacz konkretnie, jak Bóg zmienił Cię, Twoje podejście do różnych spraw, jakie łaski otrzymałeś, dziękuj za nie. Otwórz się na to, co teraz pokazuje Ci Jezus, do czego Cię zaprasza.

  3. Jezus w Ewangelii mówi nam o zmartwychwstaniu. Co prawda, nadal wiele jest znaków zapytania, ale wiemy na pewno, że życie po śmierci nie jest powtórką z tego co znamy teraz. Jezus to wyjaśnia na przykładzie z wychodzeniem za mąż i żenieniem się. W ogóle w całym swoim nauczaniu Jezus bardzo dużo mówi o życiu po śmierci, często do tego wraca, zapowiada swoje zmartwychwstanie. Widać wyraźnie, że jest to bardzo ważne. Jezus przekonuje, że jest to prawdziwa rzeczywistość, dziś także podaje przykład Abrahama, Izaaka i Jakuba. Spójrz w swoje serce. Wierzysz Jezusowi? Czy możesz powiedzieć, że dla Ciebie zmartwychwstanie, życie wieczne jest tak samo ważne jak dla Jezusa? W czym to się wyraża?

Porozmawiaj z Jezusem szczerze o tym, co jest teraz w Tobie, co się działo na tej modlitwie.

Ojcze nasz…

+

Related posts