Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź spokojny czas na modlitwę, wycisz się, uświadom sobie, że w tej modlitwie stajesz przed Jezusem, przed tym który kocha ciebie tak bardzo, że oddał za ciebie życie. Proś Go, aby wszystko, co będzie działo się w tym czasie, było skupione na Nim.

OBRAZ: W czasie tej modlitwy wyobraź sobie Jezusa na krzyżu. Spróbuj wyobrazić sobie również siebie pod krzyżem. Czy jesteś blisko, czy patrzysz na całą scenę z oddali? Chcesz towarzyszyć Ukrzyżowanemu czy wolałbyś raczej nie patrzeć na to, co się dzieje, uciesz, schować się, oddalić w bezpieczne miejsce? Daj sobie czas, żeby dobrze wejść w tą scenę.

PROŚBA: Proś w czasie tej modlitwy o łaskę towarzyszenia Jezusowi w czasie Jego drogi na Golgotę, o doświadczenie sercem tego, że On robi to wszystko z miłości do ciebie.

Czytaj powoli i ze skupieniem podany fragment, opisujący mękę i śmierć Jezusa. Staraj się patrzeć przede wszystkim na Niego. Przyglądaj się Jezusowi, patrz co On robi, w jaki sposób reaguje na wydarzenia, w których uczestniczy. Zatrzymuj się w miejscach, które w jakiś sposób ciebie poruszają – zarówno tam, gdzie czujesz że twoje serce jest pociągane ku Bogu, jak również tam, gdzie pojawia się opór czy chęć ucieczki. Pytaj siebie i Boga, co w związku z tym dzieje się w twoim sercu. Co Bóg chce ci powiedzieć przez to Słowo, jakich ważnych spraw dotyka ono w twoim życiu.

Pod koniec czasu modlitwy, stając przed krzyżem i patrząc na Jezusa, porozmawiaj z Nim o tym, co działo się w czasie tej modlitwy. Jeśli chcesz, zapytaj w jaki sposób możesz odpowiadać na tak wielką miłość, którą On ci okazuje.

Zakończ odmawiając „Ojcze nasz”.

+

Related posts