Scroll to top
© 2021, Theofeel

Niedziela. Znajdź dobre miejsce, zatroszcz się o ciszę i oddaj Bogu ten czas. Niech On poprowadzi to spotkanie. Duchu Święty przyjdź do mnie, abym potrafił słuchać, aby moje serce było otwarte na Słowo Pana.

OBRAZ: Wyobraź sobie rycerza w pełnej jego zbroi. Zbroja chroni go przez atakiem nieprzyjaciela. Rycerz jest dobrze wyćwiczony. Cały etap przygotowań jaki miał będąc małym chłopcem oraz wiele doświadczeń na polu bitwy sprawiają, że dziś potrafi rozpoznać wroga. Rycerz jest szlachetny i zna swoją wartość, ma bardzo dobrego Nauczyciela. W obrazie tym Nauczycielem jest Bóg, rycerzem jesteś Ty, pole bitwy to walka Twojego serca między dobrem a złem.

PROŚBA: o łaskę odwagi i radości.

 1. „Pan skierował do mnie następujące słowo: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę.”

  Pan Bóg Ciebie zna. To On w Swoich dłoniach kształtował Ciebie. Zna Twoje mocne i słabe strony. Wie o Twych talentach i słabościach. Powołał Ciebie do wielkich rzeczy: do życia, do kochania, do świętości, do dzielenia się tym, czym Sam Ciebie obdarza. Powołał Ciebie do bycia Prorokiem, Świadkiem Jego Miłości i Miłosierdzia.

  Jakie budzą się w Tobie uczucia, jaka jest Twoja reakcja na takie zaproszenie, powołanie? Jest w Tobie strach, lęk i niepewność czy raczej radość i nadzieja? Nie oceniaj siebie, bez względu na to co budzi się w Twoim sercu, popatrz jak kocha Ciebie Bóg. Pamiętaj, że Jemu Twoje słabości zupełnie nie przeszkadzają, często to Ty sam siebie potępiasz, bo On nie potępia Ciebie nigdy.

 2. „Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.”

  Jak przeżywasz swoje trudności? Na czym najbardziej skupione są wtedy Twoje myśli? Na własnej osobie? .. na lękach, słabościach, trudnościach czy też patrzysz na to co się dzieje z nadzieją, zaufaniem?

 3. „Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię ochraniać.”

  Bóg nie posyła nas samych, nie zostawia nas na pastwę losu. On ciągle jest. Każdego dnia. Przy Tobie i z Tobą. W Twoich trudach i radościach. Strach nie jest od Boga większy. Jeśli tylko pozwalasz i chcesz, to jesteś w rękach Boga, w najlepszych rękach. Może masz teraz trudny czas, może czegoś bardzo się boisz, może w Twoim sercu jest dużo lęku. Zmierz to z Panem Bogiem. Popatrz dziś nie na to, co wydaje Ci się, że Ciebie przerasta, tylko popatrz dziś na Tego, który daje moc i zbroję, a ona ochrania i umacnia.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co najbardziej dotknęło Twojego serca.

Zakończ modlitwą Akt Wiary: „Ufam Tobie..”

+

Related posts