Scroll to top
© 2021, Theofeel

Przyjdź do Jezusa taki jaki jesteś dzisiaj. Znudzony, szczęśliwy, zniecierpliwiony, radosny, zestresowany, pobudzony, zdenerwowany. Zechciej być szczery na tym spotkaniu. Uświadom sobie, że Osoba, z którą się spotykasz zna Ciebie. Przenika Twoje wnętrze, i możesz Jej powierzyć siebie w całości. Módl się, aby cały ten czas i jego owoce były na chwałę Bożą.

OBRAZ: Zobacz najpierw tych ludzi strudzonych, niemych, chromych, niewidomych, spragnionych. Zobacz ich rozgoryczenie i niewiarę, ich twardniejące serca. A potem przypomnij sobie niektóre ze scen Nowego Testamentu, gdzie Jezus tych wszystkich uzdrawia. Zobacz, że obietnice proroków spełniły się. Przyjrzyj się całkowitym uzdrowieniom ludzi.

PROŚBA: o ufność w sprawiedliwość Boga, o dar bojaźni bożej.

  1. „Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was.”

    Izajasz człowieka o małej wierze nazywa małodusznym. To brzmi prawie jak obelga, małoduszny to ktoś bez serca, nielitościwy. Tymczasem to także człowiek cierpienia i bólu, tęsknoty i pragnienia. My ludzie potrzebujemy tych słów zachęty „Odwagi! Nie bójcie się”. Ile okazji na zgodę, miłość, dobro, pomoc, przyjaźń ucieka nam sprzed nosa, ponieważ wybieramy strach? „On przychodzi by was zbawić”. Największa obietnica -obietnica zbawienia. To się skończy, minie, będziesz ocalony. Jak ja reaguję na trudności? Chowam się, nie licząc na ocalenie, czy z wiarą wychodzę naprzeciw? Pomyśl o takiej Twojej wątpliwości, ciężarze, który sprawia, że Twoje serce zamyka się na Boga.

  2. „Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata.”

    To wołanie o sprawiedliwość, która jest pragnieniem wszystkich pokrzywdzonych. Ile razy słyszymy „Gdyby istniał Bóg, nie byłoby zła na świecie”. Czy wierzę w dobroć Boga, że nic, co złe nie przechodzi od Niego, lecz od szatana i ludzi nieposłusznych Bogu? Czy wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy i tylko On jest sprawiedliwy, gdyż wszystko stworzył i zna mnie doskonale?

  3. „Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.”

    Czym jest „odpłata” Boga i Jego „pomsta”? Uzdrowieniem wszystkich słabości, ocaleniem i spełnieniem pragnień. Bóg w swojej zapalczywości pragnie dobra i przemiany wszelkiego cierpienia w radość. W pierwszej kolejności nie chce zgnębić niesprawiedliwych, a wywyższyć sprawiedliwych. Czy zauważę, gdy po wielkiej suszy przyjdzie deszcz, czy będę wypatrywał czy zatopił tych, którzy się dobrze mieli gdy cierpiałem? Czy skupiam się w swoim życiu na nadziei i miłości, która zawarta jest w Słowie Bożym i która zwiastuje ocalenie?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, który cię rozumie. Zawierz mu wszystkie wątpliwości i wszystkie nowe rzeczy które ci pokazał z prośbą by umacniał zasiane Słowo w twoim sercu.

Ojcze Nasz…

+

Related posts