Scroll to top
© 2021, Theofeel

Usiądź wygodnie, postaraj się aby wokół ciebie panowała cisza. Za chwilę spotkasz się z Panem, twoim Panem i Bogiem. Bóg czeka na to spotkanie, jest ono dla Niego bardzo ważne, ponieważ ty jesteś bardzo ważny, najważniejszy dla Boga. Dla nikogo nie jesteś tak ważny i nikt nie kocha Cię tak mocno jak Bóg.

OBRAZ: Wyobraź sobie raj – piękny ogród z licznymi drzewami owocowymi, kwiatami. Bóg taki raj stworzył niegdyś dla człowieka. Wyobraź sobie siebie w tym raju – miejscu całkowitego zjednoczenia z Bogiem, całkowitego zaufania Bogu, bliskości Boga, w miejscu pełnym Boga. Raj to miejsce pełne dobra i tylko dobra. Przenieś się zatem w swojej wyobraźni do raju, tu i teraz.

PROŚBA: Proś Jezusa w tej modlitwie o zaufanie i wierność.

  1. „Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.”

    Dekalog, dziesięć przykazań = dobro, miłość. Albo dobro, miłość = dziesięć przykazań, dekalog. Ktoś mi kiedyś powiedział, że zakazy i nakazy są na końcu, ponieważ najpierw jest miłość i dobro. Kiedy żyjemy w zjednoczeniu z Bogiem, napełnieni Jego Eucharystycznym Ciałem pragniemy dobra i miłości. Nasze postępowanie jest pełne szacunku do siebie i innych. Bóg obdarza nas łaskami, jesteśmy u źródła, jesteśmy poniekąd w raju. Może nawet nie zastanawiając się nad tym przestrzegamy dziesięciu przykazań, rodzi się w nas pragnienie dobra. Nie myślimy o przykazaniach w kategoriach zakazów, czy nakazów, a raczej wskazówek do osiągnięcia radości i pokoju. Zastanów się teraz czy jest coś, co odciąga cię od Eucharystii? Zaniedbanie, grzech, brak wiary w możliwość zmiany, niecierpliwość, roztargnienie, a może żal? Powiedź o tym teraz Jezusowi. Powiedź szczerze. Powiedź co myślisz? Co czujesz? Tak po prostu. Jednocześnie poproś Jezusa o pomoc, Ducha Świętego o dar mądrości i rozumu.

  2. „Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny.”

    Bóg od zawsze był dobry i pełny miłości dla człowieka. Zawsze chciał i chce dla nas jak najlepiej. Pobyt Chrystusa na Ziemi, Jego śmierć na krzyżu odwraca kolejność: miłość = przykazania. Bóg namacalnie się nam oddaje. Jezus ukochał nas, aż po krzyż, poniósł najwyższą cenę, oddał swoje życie. To największy dowód miłości dla nas. Zastanów się czy potrafisz odnieść słowa z dzisiejszych czytań do twojej codzienności? Czy masz świadomość, ze te słowa wypowiedziane dawno temu są nadal aktualne?: „ (…)bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny.” Czy myślisz w taki sposób o przykazaniach jako o wielkim darze, którego należy strzec? Słyszymy, że dzięki ich spełnianiu stajemy się ludźmi mądrymi, rozumnymi i wiarygodnymi w oczach innych, dobrymi doradcami. Czy jesteś dobrym doradcą dla innych? Czy można Ci zaufać? Czy starasz się o to, aby szerzyć dobro i miłość w oparciu o Boskie Przykazania?

  3. ”Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”

    „Jestem Wieczną Prawdą, niezdolną do żadnego kłamstwa. Dotrzymuję swych obietnic” Jezus do s. Małgorzaty Marii Alacoque”. Bóg cię kocha i jest przy tobie zawsze. Nosi cię na plecach w chwilach trudnych i cieszy się razem z Tobą w chwilach radości. To twój wierny Towarzysz, który zna i pokazuje Ci prawdę, sprawiedliwość opartą na Bożej Prawdzie. Czy wierzysz Jezusowi? Czy Mu ufasz? Czy prosisz Go o pomoc, o radę w życiu codziennym? Pomyśl jak ważna jest Boża sprawiedliwość w twoim życiu, sprawiedliwość oparta na prawdziwej miłości, jaką jest Jezus Chrystus?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem. Powiedź Jezusowi o tym, co cię najbardziej dotknęło, poruszyło, pozostało w twojej pamięci. Proś, dziękuj, przepraszaj

Odmów modlitwę „Chwała Ojcu”

Related posts