Scroll to top
© 2021, Theofeel

Uspokój, wyrównaj oddech. Usiądź wygodnie. Spotykasz się z przyjacielem. Przywitaj się z Jezusem i oddaj się Jego prowadzeniu w tej modlitwie. Niech służy ona na chwałę Boga, a nie na twoje dobre samopoczucie. Bądź gotowy, że sprawy, mimo że nie mogą cię przerosnąć, mogą być trudne i łatwo będzie o rezygnację. Proś Ducha Świętego by zabierał wszystkie rozproszenia i Ty również świadomie je odrzucaj na modlitwie.

OBRAZ: Wyobraź sobie siebie w tłumie osób słuchających apostoła Pawła. Zobacz skupione twarze, przygotowane na usłyszenie niełatwych spraw, owianych jakby tajemnicą -wyrażających co najmniej niepełne zrozumienie sensu misterium Chrystusa.

PROŚBA: o przyjęcie tajemnicy Chrystusa, o zachwyt nad nią i wiarę żywą.

  1. „Z miłości przeznaczył dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli.”

    Żyjemy dla Boga, który przeznaczył nas dla Siebie z miłości. Ze świadomością tej prawdy i tajemnicy zarazem, perspektywa naszego życia zmienia się o 180 stopni. Bo jeśli tak, to wszystko: choroby, cierpienia, nieudolności, obowiązki, zmęczenie, praca, opieka nad innymi, ból, nabierają znaczenia. Jeśli nie żyjemy już dla siebie to możemy czerpać z Jego miłości garściami. Czy potrafisz i modlisz się Boga w najgorszych sytuacjach? Czy mówisz mu „Boże, który mnie kochasz, Ty mnie ratuj”?

  2. „Szczodrze ją na nas [łaskę] wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia”

    Czytając artykuły, słuchając świadectw czy konferencji, zdarza się, że słyszymy coś, co nas już kiedyś dotknęło i to nie zostało zasłyszane od człowieka, ale jakby wylało się na nas zrozumieniem od Boga. Nasze życie może być pełne takich lekcji. Czy traktuję Jezusa jako mojego nauczyciela, czy rozmawiam z Nim, czy tylko z ludźmi o Nim?

  3. „On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu.”

    To Chrystus jest drogą, którą przejdziemy przez życie szczęśliwie, bowiem takie życie będzie nas jednoczyło z Bogiem, zbliżało do Niego.Wtedy to, gdy staniemy się Jego „własnością”, będzie to spełnieniem naszych pragnień, a nie smutnym końcem wolności. Wielu z nas uważa się za cierpiętników-katolików. Tymczasem nasza twarz ma być jasna, pełna nadziei, bo znamy Chrystusa. Cóż więcej ma nas zachęcać do walki? Trzeba nam przekazywać innym, że tęsknota za Bogiem jest naszym szczęściem i wolnością, jest wyborem, nie przymusem i strachem. Czy ty masz w sobie pragnienie poznawania kim jest Jezus? Czy sięgasz po Słowo Boże często, żeby Go poznać poprzez życie jakie wiódł?

Dziękuj Jezusowi za te wszystkie tajemnice, które w cudowny sposób tobie odsłonił, pozwolił zrozumieć. Uciesz się nimi z Jezusem i proś abyś potrafił wykorzystać na Jego chwałę posiadaną mądrość.

Ojcze Nasz…

+

Related posts