Scroll to top
© 2021, Theofeel

W ciszy dajesz nie tyle szansę Bogu aby mógł do Ciebie mówić, co sobie, abyś Ty mógł Go usłyszeć. Żyjemy tak, że często o tę ciszę trzeba zawalczyć. Znajdź więc wygodne miejsce, wycisz się i oddaj ten czas Bogu. Na początku tej modlitwy proś, aby To Bóg zagospodarował ten czas. Proś Ducha Świętego o otwartość na spotkanie z Panem.

OBRAZ: Wyobraź sobie siebie wśród osób, dla których jesteś ważny, którym chcesz opowiedzieć jak minął Tobie ostatni tydzień, których chcesz posłuchać, co u nich. Może to rodzina, może przyjaciele, znajomi. Może Twój chłopak, Twoja dziewczyna. Nie mogłeś/ mogłaś doczekać się Tego spotkania. To są bardzo bliscy Tobie ludzie.

  1. „Bracia: Wszyscy Ci, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać „Abba Ojcze!”.

    Tydzień temu obchodziliśmy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Duch został nam dany. Św. Paweł jasno pisze, że Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś Jego Córką. Tak blisko. Bóg daje nam Siebie tak blisko. To nie jest Bóg, który chce Ciebie pogrążyć, który jest gdzieś daleko. To Bóg do którego możesz wołać Abba Ojcze, który zesłał Swojego Syna-Jezusa, który Ciebie nazywa Swoim dzieckiem. On chce uczestniczyć w Twoim życiu, On o Tobie nie zapomniał, On nie jest odległy, On tu obok Ciebie jest i zawsze możesz do Niego wołać.

    Zastanów się czy nie jest tak, że to Ty z jakichś powodów nie pozwalasz na taką bliskość. Może jest w Tobie obawa i lęk albo blokada przed tak bliską relacją? A może nosisz w sobie obraz Boga, do którego bardzo ciężko powiedzieć Tato?

  2. „Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.”

    Ta bliskość jest niepojęta. Ty jesteś Jego dzieckiem i dziedzicem. Nie da chyba się wyrazić tej Miłości Boga do Ciebie i bliskości w jakiej chciałby z Tobą być. Bóg zaprasza Ciebie do udziału we wszystkim. Jezus potwierdził to najmocniej…tylko czy Ty chcesz mieć udział w Jego chwale? Czy chcesz, aby On miał udział w Twoim życiu, w Twojej codzienności, w Twoich obowiązkach, radościach i problemach?

    Jezus zszedł do naszej codzienności, był otoczony ludźmi, spotykał się z nimi, rozmawiał. On jest blisko nas i blisko tego, co dla nas na ten czas ważne. On naprawdę nie jest Bogiem odległym, który kiedyś stworzył świat i człowieka….On jest tu i teraz, dokładnie tu gdzie Ty.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Bogiem szczerze o tym, co w Twoim sercu. Proś, dziękuj, przepraszaj.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

+

Related posts