Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź spokojne miejsce. Wycisz się, zostaw wszystkie sprawy i problemy dnia, odizoluj się od nich choć na chwilę, odrzuć wszystko to co w jakikolwiek sposób może zaburzać twoje spotkanie z Jezusem. To jest ważny czas dla Was obojga. Dla Jezusa, który pragnie mówić do Ciebie, napełniać swoją łaską i pokojem i dla Ciebie, abyś usłyszał głos swego Pana, nawiązał z Nim żywą relację. 

PROŚBA: Proś Jezusa o dobre owoce tej modlitwy, Jego bliskość i jeszcze większe zaufanie.

OBRAZ: Wyobraź sobie, że cała ta scena, przyjście Jezusa, rozgrywa się u Ciebie w domu. To do ciebie i do twoich bliskich przychodzi Jezus, to Was uzdrawia i pomaga. Wyobraź sobie Jezusa u progu swych drzwi. Tak jak niegdyś przyszedł do Szymona, tak teraz przychodzi do Ciebie.

  1. ”Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.”

    Zobacz Bóg jest dobry, Bóg cię kocha, pragnie twojego dobra i szczęścia. Bóg chcę, abyś był wolny. Wszystko co robi Jezus jest naznaczone miłością do człowieka. W złączeniu z Bogiem stajemy się prawdziwi. Bo tylko w złączeniu z Bogiem naprawdę wiemy kim jesteśmy i jakie jest nasze przeznaczenie. To nam powinno zależeć na tym, żeby dbać o relacje z dobrym Bogiem. On jest zawsze otwarty i gotowy żeby nas przyjąć. Nie zwlekaj. Tylko Jezus może dokonać prawdziwych, autentycznych zmian w twoim życiu ku pełniejszej miłości, ku zbawieniu i życiu wiecznemu. On leczy uzdrawia, wyrzuca złe duchy kiedyś i dziś. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu oddał nam utraconą wolność. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Czy ufasz i pokładasz nadzieję w Bogu? Czy rozumiesz, że to On jest Panem, Panem Nieba i Ziemi, Panem całego stworzenia. 

  2. „Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.”

    Bóg przede wszystkim uzdrawia duszę, która jest zagubiona, niechętna, pełna obaw i lęków. Jest Panem dobrym i łaskawym. Pragnie naszej radości, szczęścia, pokoju. Naucza o prawie i przykazaniu miłości, o miłosierdziu. Zobacz Jezus jest miłosierny, a czy ty jesteś miłosierny względem siebie i innych? Zobacz Jezus naucza wszędzie, nie ogranicza się. On chce, aby jak najwięcej ludzi poznało dobrą nowinę. Czy tobie też na tym zależy, żeby jak najwięcej ludzi poznało prawdę o Bogu, Jego szczerej, pełnej, wielkiej miłości do człowieka, do ciebie i do mnie. Pomyśl teraz o tym jak realizujesz swoje chrześcijaństwo na co dzień? Czy żyjesz wiarą, obecnością Jezusa? Zastanów się teraz jak to wygląda w twojej codzienności?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Bogiem. Z Bogiem, który jest wszechmocnym, doskonałym Stwórcą , ale przede wszystkim dobrym tatą i prawdziwym przyjacielem. Opowiedz Bogu o tym co jest teraz w Twoim sercu. Proś, dziękuj, przepraszaj….

Zakończ słowami Ojcze nasz….

+

Related posts