Scroll to top
© 2021, Theofeel

To jest twój czas na spotkanie z Bogiem – On sam cię zaprasza do tej modlitwy i chce do ciebie mówić. Wycisz swoje serce, zadbaj o to, żeby ten czas był wyłącznie czasem wsłuchiwania się w Boże Słowo, żeby to Jezus był teraz w centrum. Proś Ducha Świętego, by sam prowadził tę modlitwę.

OBRAZ: Niech pomocą w tej modlitwie będzie wyobrażenie opisywanej sceny: spróbuj wyobrazić sobie moment chrztu Jezusa i to jak zstępuje na Niego Duch Święty.

PROŚBA: W tej modlitwie proś o to, byś mógł doświadczyć, że dla Boga jesteś ukochanym dzieckiem, że On ciebie wybrał i prowadzi. Pewnie słyszałeś już te słowa, pewnie już to wiesz – ale proś nie o wiedzę, a o dogłębne, autentyczne doświadczenie tego sercem.

  1. Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem Świętym».

    Jan nie pozostawia wątpliwości – mówi o Mesjaszu jako o kimś, kto posiada ogromną moc, nieporównywalną z niczym, czego do tej pory mogli doświadczać ludzie. Tymi słowami stara się przygotować ich serca na coś nowego i wielkiego. Pomyśl, co dla ciebie znaczą słowa o tym, że Jezus chce nasz chrzcić Duchem Świętym. Czy wierzysz, że On naprawdę może i chce dokonywać w twoim życiu cudów? Takie wielkie wydarzenia oznaczają zazwyczaj, że to Bóg przejmuje kontrolę. Gdy dzieją się rzeczy wielkie, dzieją się one według Jego, a nie naszego scenariusza – niekoniecznie wtedy i w taki sposób, jaki tego chcemy. Pomyśl, co jest dla ciebie cenniejsze – poukładane według własnych planów, spokojne i wygodne życie? Czy Boże działanie z mocą?

  2. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

    „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie” Bóg Ojciec mówiąc, ze ma w Nim upodobanie, potwierdza i zgadza się ze wszystkim, co Jezus, Jego Syn i Sługa, będzie mówił i czynił. Dlatego mamy obowiązek Go słuchać. Te same słowa kieruje również do ciebie. Jesteś Jego umiłowanym synem, jesteś Jego umiłowaną córką. W tobie ma upodobanie. Na tobie bardzo Mu zależy i za tobą tęskni. Spróbuj w tej części modlitwy wyobrazić sobie siebie jako dziecko. Możesz wrócić do momentu twojego chrztu lub po prostu do jakiejś chwili z dzieciństwa. Spróbuj popatrzeć na siebie w taki sposób, w jaki patrzy na ciebie Bóg – twój Ojciec, Bóg który jest Miłością. Trwaj w tym obrazie i patrz, co rodzi się w twoim sercu – czy chcesz coś Mu powiedzieć? Jaka jest twoja odpowiedź na Jego miłość?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o wszystkim, co działo się w czasie tej modlitwy.

Odmów „Ojcze Nasz”.

+

Related posts