Scroll to top
© 2021, Theofeel

Zacznij modlitwę od uświadomienia sobie z Kim się spotykasz. Oddaj ten czas Bogu, niech On prowadzi wasze spotkanie. Proś, aby twoje zamiary, decyzje i czyny przynosiły Bogu większą chwałę. 

OBRAZ: Wyobraź sobie dokładnie scenę z dzisiejszej Ewangelii. Jest bardzo plastyczna. Gospodarz sadzi winnicę, buduje w niej wieżę i tłocznie, otacza murem. Przychodzą rolnicy, którzy uprawiają winorośl. Zobacz jak przychodzi czas zbierania plonów, i jak rolnicy postępują ze sługami i synem gospodarza. Jeśli potrafisz, umieść siebie w tej scenie. 

PROŚBA: Proś o łaskę wydawania owoców i dzielenia się nimi. 

  1. WINNICA
    W tej przypowieści gospodarzem jest Bóg. Daje nam – rolnikom – swoje Królestwo w dzierżawę, żebyśmy wydawali owoce. Winnica też jest symbolem. Przypatrz się temu, co jest Twoją winnicą. Gdzie Bóg Cię stawia, żebyś pracował i przynosił owoce? Zobacz to konkretnie, nie zadowalaj się powierzchownymi odpowiedziami, lecz próbuj pytać Boga dokładnie. 

  2. NARZĘDZIA
    Gospodarz przygotowuje winnicę przed wydzierżawieniem. Robi to dokładnie: sadzi winorośl, otacza ją murem, buduje wieżę oraz tłocznie. Daje w ten sposób rolnikom wszystkie potrzebne narzędzia, żeby mogli pracować. Nie mogą powiedzieć, że czegoś im brakuje. W tej sytuacji są zdecydowanie wydać owoce w winnicy. Spójrz na swoje powołanie, i przyjrzyj się, czy ufasz, że Ciebie Bóg też wyposaża? Jakie dostrzegasz narzędzia, które Bóg Ci dał? Mogą to być talenty, cechy charakteru, okoliczności, i inne zdolności. 

  3. OWOCE
    Bóg na koniec przychodzi po należną Jemu część owoców. W żydowskim rozumieniu było to 10 %, czyli niedużo. Przełóż to na swoje życie. Najpierw jakie wydajesz owoce? I dalej czy dzielisz się nimi z Bogiem, a także z ludźmi? A może zatrzymujesz je tylko dla siebie? Gdy dzielisz się owocami, to – dosłownie i w przenośni – mogą sprawić innym radość, oraz wiemy, że ktoś z nich skorzysta i nie zdążą się zepsuć. 

Teraz porozmawiaj z Bogiem o tym co było na modlitwie. Niczego nie ukrywaj, Jemu możesz powiedzieć o wszelkich radościach i trudnościach. 

Ojcze Nasz…

+

Related posts