Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź spokojne miejsce, wycisz się, skoncentruj na Jezusie, w tym momencie to On jest najważniejszy. Bóg pragnie mówić do Ciebie, wsłuchaj się w głos Pana. 

OBRAZ: Wyobraź sobie siebie wśród tłumu arcykapłanów i starszych ludu. Wyobraź sobie, że tam jesteś, przyglądasz się Jezusowi, wsłuchujesz się w przypowieść przez Niego opowiadaną. Popatrz na ludzi i na Boga. Wyobraź sobie ich reakcję. Czy potrafisz dostrzec zatroskanie Jezusa, czy widzisz jak On bardzo pragnął przekazać tym ludziom prawdę o nich samych, o życiu? Pomyśl teraz o tym czy słuchasz prawdy o sobie, prawdy o sobie samym wypowiadanej przez Jezusa? 

PROŚBA: Proś o łaskę wierności Jezusowi i wytrwałości w wierze.

  1. „Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi.” 

    Wypełnianie woli Pana to droga wolności, miłości i pokoju. Czy jesteś blisko Jezusa tak na poważnie? Czy brak Boga, życie po swojemu Ci doskwiera? Czy Bóg jest sensem twojego życia? Zastanów się teraz nad tym. Każdy z nas błądzi, jesteśmy słabi i grzeszni, ale to nie powinno przesłaniać tobie, mi i każdemu wierzącemu w Chrystusa chęci nieustannego nawracania się i walki ze swoimi pokusami. Czy tak jest? Czy korzystasz z Sakramentu Pokuty i umacniasz się w Sakramencie Eucharystii? Odpowiedz na te pytania w głębi własnego serca i nie zaniedbuj relacji ze swoim Stwórcą. Im bliżej będziesz Boga, tym bardziej On będzie cię prowadził, obdarzał Swoją miłością i pokojem, tym bardziej ty będziesz rozumiał/a i mógł/a doświadczać wolności, prawdziwej wolności, którą daje tylko Bóg. 

  2. ”Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”

    Zobacz Jezus przestrzega, aby nie zgubiła nas nasza własna pycha. Aby nie przesłoniła tobie, mi i każdemu człowiekowi prawdy o Bogu, Jego potędze, pięknie, dobroci i miłości. Abyśmy nie byli tymi, którzy wiedzą, widzą i słyszą, a mimo tego nie potrafią przyjąć słów Jezusa i pójść za Nim. Bóg nie ma względu na osoby. Nie jesteś lepszy/a od nikogo, nie masz się wywyższać czy traktować innych z góry. Czy potrafisz dostrzec biedę ludzi, którzy nie znają Jezusa, nie spotkali Go i nie doświadczyli Jego miłości? Boga nie da się niczym, ani nikim zastąpić? Czy rozumiesz tę prawdę? Zmiana myślenia może być kluczem do zmiany podejścia wobec niewierzących, niepraktykujących – oni nie są wrogami, oni potrzebują pomocy. Czy jesteś tym, który potrafi okazać im dobro i miłosierdzie, pomodlić się za nich? Pomyśl teraz o tym. 

Na koniec tej modlitwy w szczerości swego serca porozmawiaj z Jezusem, powiedź Mu o tym, co cię dotknęło, poruszyło, co najbardziej przykuło twoją uwagę.

„Ojcze nasz” 

+

Related posts