Scroll to top
© 2021, Theofeel

Wycisz się, uspokój, odstaw na bok wszystkie myśli, sprawy, a może i problemy dnia codziennego. To jest czas tylko dla Jezusa i dla Ciebie. Czas bardzo ważny, czas święty. Nie pozwól, aby cokolwiek czy ktokolwiek przeszkadzał Ci w modlitwie, w czasie kiedy przychodzisz do swojego Stwórcy. Tu i teraz możesz się zregenerować, odzyskać siły, nabrać dystansu, na nowo uświadomić sobie, co jest tak naprawdę ważne. Zadbaj o ciszę wokół. 

OBRAZ: wyobraź sobie upalny, słoneczny dzień i pracujących w winnicy robotników. Z każdą godziną przybywa ich coraz więcej. Pod koniec dnia, umęczeni i spracowani idą do właściciela winnicy po zapłatę.

PROŚBA: o bliskość z Jezusem i otwartość na Jego miłość.

  1. Królestwo niebieskie polega na tym, że Bóg współpracuje z człowiekiem. To nie człowiek coś tam „zdobywa” (cnoty, zasługi), lecz jest przez Pana zaproszony do relacji z Nim i do misji (winnica). Bóg najmuje, człowiek jest najmowany. Bóg zaprasza, człowiek odpowiada na zaproszenie. Bóg powołuje, człowiek odpowiada na wołanie. Uświadom sobie, że to Pan jest tutaj tym, który ma inicjatywę. Czasowniki opisujące człowieka są w stronie biernej. Pan działa, Pan pracuje, a człowiek ma to przyjąć, otworzyć serce, pozwolić na działanie Boga i dać odpowiedź.

  2. Królestwo niebieskie nie dba o czas. Nie dostaną się tam tylko ci, którzy najszybciej zostali najęci, którzy od wczesnego rana czekali na Pana. Nie dostaną się do nieba tylko ci, którzy zawsze byli wierni, którzy wcześnie się nawrócili i już zawsze trwali przy Bogu. Pan chce mieć wszystkich i wszystkim daje szansę oraz wystarczającą łaskę. Od człowieka zależy, czy ją przyjmie. Nie ma więc co osądzać ludzi nienawróconych czy opierających się – może nie przyszła jeszcze ich godzina? Nie baw się w sędziego takich ludzi, a tym bardziej ich nie potępiaj, lecz módl się za nich. To Bóg jest Panem winnicy i On wie lepiej co, gdzie i kiedy. Swój los złóż w Jego miłosierne ręce – a nie zginiesz.

  3. Ta przypowieść pokazuje jeszcze jedno – równość ludzi wobec Boga. Każdy dostanie tyle samo – denara. Niezależnie, ile pracowali i jak bardzo słońce ich przypiekało. Po ludzku to może „niesprawiedliwe” i dlatego wielu myśli, że w niebie będą specjalne miejsca dla tych czy owych. Ale sam Pan mówi, że tak nie jest. Wszyscy na równi będą się cieszyć Jego bliskością. Niezależnie od tego, czy jesteś wielkim dzbanem, czy małym kubkiem – będziesz wypełniony po brzegi Jego łaską i miłością – ba, może nawet będzie się z Ciebie rozlewać. Taki jest Pan, co dla nas jest czasem mało zrozumiałe. Porozmawiaj o tym z Jezusem i posłuchaj tego, co mówi do Twego serca.

Na koniec odmów modlitwę „Ojcze nasz”
+

Related posts