Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź spokojny czas na to, żeby zatrzymać się i wsłuchać w Słowo. Poczuj się jak uczeń Pana, siedzący u Jego stóp, uważnie słuchający tego, co On chce powiedzieć. 

OBRAZ: Wyobraź sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii. Zobacz górę, jasną szatę Jezusa, obłok. Postaw się obok Apostołów i przyglądaj się wszystkiemu uważnie.

PROŚBA: Proś o przemienienie twojego serca.

  1. Na Górze Przemienienia Jezus objawia się wybranym uczniom jako Mesjasz, nowy Mojżesz, jako wypełnienie Starego Testamentu i wszystkich proroków, równocześnie jako Ten, który idzie dobrowolnie na śmierć, zgadzając się z wolą Bożą. Góra jest symbolem potęgi, wielkości i wierności Boga. Góra przypomina wszechmoc Boga, która może nas zmiażdżyć, ale również cudownie ratować i ochraniać. Wiele ważnych wydarzeń z życia Jezusa rozegrało się również na górach: Kazanie na Górze, Góra Kuszenia, Góra Oliwna, góra, na której objawił się Jezus po swoim zmartwychwstaniu.

    Góra może być miejscem ratunku, miejscem spotkania z Bogiem. Co pełni rolę takiej przestrzeni w Twoim życiu? Gdzie szukasz schronienia?

  2. Jezus zapowiadając swą mękę, odsłonił przed Apostołami tylko jedną stronę, tę ciemną, swego posłannictwa mesjańskiego. Tu, na górze, odsłania jego drugą stronę, tę chwalebną i jasną. Obie są nierozłączne w Jego świadomości i w Jego życiu. Już teraz w drodze ku śmierci pozwolił na krótką chwilę, aby zajaśniała chwała Jego przyszłego zmartwychwstania. Jak błyskawica rozjaśnia ciemności, tak zajaśniała w Nim chwała Boża i oświetliła całą drogę Jego życia. W świetle krzyża i przemienienia, a później zmartwychwstania uczniowie powinni widzieć wszystkie wydarzenia z Jego życia.

  3. „Przemienił się”. Przemienienie, czyli „metamorfoza”, to objawienie się, przejawienie tego, co dla człowieka jest niewidzialne, boskie, na sposób ludzki. Lśniąco białe szaty są symbolem boskiej chwały Jezusa. Znakiem obecności Boga na Górze Przemienienia jest obłok, który go równocześnie objawia i zasłania. Przemienienie Jezusa trwało krótko. Po chwili Jezus znowu stał się zwykły i szary jak poprzednio. Widzenie to miało na celu umocnienie wiary Apostołów. Będzie ono im potrzebne, ponieważ w najbliższym czasie dziać się będą takie rzeczy, że wstrząsną nimi do głębi i zagrożą ich wierze.

    Co może umocnić twoją wiarę? Co pomoże gdy przyjdą trudności?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co działo się w czasie tej modlitwy. Proś, dziękuj, przepraszaj. 

Zakończ odmawiając „Ojcze nasz”. 

+

Related posts