Scroll to top
© 2021, Theofeel

Stań przed Bogiem. Oddaj Mu czas waszego spotkania. Proś Boga, o czystość intencji, aby twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane wprost ku Bogu.

OBRAZ: Wyobraź sobie siewcę z przypowieści Jezusa. Zobacz go jak idzie na pole z ziarnem, żeby je wysiać. Jak wygląda jego pole? Zobacz drogę przy polu, teren skalisty, ciernie, oraz żyzną glebę.

PROŚBA: Proś Boga o łaskę słuchania Jego Słowa.

  1. Pole siewcy Przyjrzy się teraz jak wygląda pole, na które siewca rzuca ziarno. Droga – ziarno tam wysiane obrazuje tych, którzy słuchają i nie rozumieją Słowa. Skały pokazują osoby, które przyjmują Słowo Boże natychmiast z radością, lecz są niestali i bez korzenia. Ziarno rzucone między ciernie – tych, którzy słuchają Słowa Bożego, ale przez troski doczesne ono pozostaje bezowocne. Żyzna gleba – osoby, które słuchają Słowa, i wydają owoce. Przyjrzyj się tym opisom i spróbuj znaleźć w nich siebie. Która postawa jest Ci najbliższa? Nie uciekaj od tego i spróbuj widzieć jak jest, a nie jak powinno być.

  2. Kto ma uszy, niech słucha. Jezus dziś wzywa swoich słuchaczy do słuchania słów Boga. Widzimy dwie postawy – apostołów, którzy dokładnie słuchają tego co mówi Jezus, dopytują się o sens przypowieści. Oraz innych, o których mówi prorok, że ich serce stwardniało i nie widzą nie słyszą, nie rozumieją. Spójrz w tym kontekście na siebie. Jak wygląda Twoje słuchanie słowa Bożego? Dlaczego jest to dla Ciebie ważne? Może jest coś co ci przeszkadza w czytaniu Pisma świętego?

  3. Plony Ziarno, które pada na ziemię żyzną, wydaje owoce. Jednak każde ziarno ma swoje plony. Jedno wydaje plon większy, a inne mniejszy. Stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Jezus nie mówi, czemu tak jest. Nie mówi także, żeby to było coś złego. Nie ocenia, nie każde niektórym się jeszcze bardziej starać. My, ludzie częściej tak myślimy i porównujemy się nawzajem. Przypomnij sobie, co jest owocem Słowa Bożego w Twoim życiu. Co Bóg sprawił w Tobie, może w relacji, która była trudna? Zobacz też te małe owoce, które dla Boga są równie ważne.

Opowiedz Jezusowi o tym co przeżyłeś na modlitwie. Bądź zupełnie szczery. Możesz prosić, dziękować, przepraszać.

Ojcze Nasz…

+

Related posts