Scroll to top
© 2021, Theofeel

Wycisz się, uspokój, poświęć ten czas Jezusowi, wsłuchaj się w Jego słowa, dobry Bóg pragnie, aby twoja relacja z Nim była bardzo bliska, bardzo ścisła, nie uciekaj Bogu, skup się na Jezusie, On cię kocha i pragnie twojego dobra, pokoju, pragnie abyś uczył się Jego miłości, prawdziwej miłości, szczerej, autentycznej, pełnej, oddanej.

OBRAZ: Wyobraź sobie dokładnie tę scenę – Jezusa powołującego apostołów łowiących ryby wzdłuż jeziora. Przychodzi Jezus – „mówi pójdź za mną”. Nie mówi dużo. A co robią apostołowie? Musieli być zachwyceni, skoro zostawili wszystko i poszli.

PROŚBA: Proś o dobre owoce tej modlitwy, o poznanie Jezusa jeszcze bardziej.

  1. „Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.”

    Zobacz Jezus będąc na ziemi nauczał wszystkie ludy, mówił o królestwie niebieskim, o życiu wiecznym, o życiu w bliskości Boga, o obcowaniu z Bogiem, w końcu o istnieniu Boga, chciał opowiedzieć ludziom jaki jest Bóg, że jest miłością, nadzieją, że nas kocha, że jest dobry i że chce dla nas dobrego życia, taki jest właśnie Bóg, On współpracuje, pomaga, jest przy nas, idzie z nami krok w krok. I to jest właśnie światłość, miłość Boga jest światłością, a to czego Bóg pragnie, Jego drogowskazy dla człowieka są drogą do zrozumienia, osiągnięcia pełni miłości, prawdziwej miłości. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że to co miało miejsce 2000 lat temu jest nadal aktualne, że siła miłości Boga cały czas działa, że Bóg nie jest postacią z filmu, niedostępną rzeczywistością, Bóg nie żyje w innym wymiarze, jest tak bardzo blisko Ciebie, jak nikt innym w twoim życiu? Czy wierzysz w to? Nie ma nikogo innego, kto byłby potężniejszy od Jezusa? Czy to nie jest dobra wiadomość? Nie dość, że Bóg jest pełnią miłości, to do tego jest najpotężniejszy i najwspanialszy. Zastanów się nad tym teraz.

  2. „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.”

    Jezus powołując apostołów wchodzi w rzeczywistość człowieka, każdego z nas, twoją, moją. Zobacz jak bardzo zmienia się perspektywa, gdy na swojej drodze życiowej spotykamy żywego Boga, żywą Miłość, jak bardzo zmienia się całe nasze życie. Wiemy przecież, że apostołowie idą na cały świat i nawracają napotkanych ludzi, swoich braci i swoje siostry, idą na cały świat i uświadamiają, nauczają o Bogu i tym wszystkim, co Bóg nam daje, ofiarowuje, głoszą królestwo niebieskie. Czy dzięki tobie ktoś w życiu poznał Jezusa? To nie jest pytanie o efekty, bo ten portal to nie portal korporacyjny, chodzi tylko o to, czy gdy przyjdzie taki czas, pora, okazja będziesz potrafił/a być świadkiem Jezusa, czy pomimo swoich niedoskonałości, czy słabości pragniesz mówić o Bogu szczególnie tam, gdzie wydaje się, że w rzeczywistości tych ludzi Boga nie ma? Zastanów się teraz nad tym , czy masz takie pragnienie? Czy to jest dla ciebie ważne?

  3. „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.”

    Zwróć uwagę Jezus leczył choroby i uwalniał ze słabości, grzechu, nieuporządkowania, wszystkiego co zabiera wewnętrzną wolność, radość życia, po ludzku byśmy powiedzieli zdrowe podejście do wielu spraw. Tak poprzez dobroć, bycie dobrym pokazywał jak dobry jest Bóg. Ale sednem sprawy nie są dobre uczynki, choć bardzo, bardzo ważne. Istotą jest nawrócenie, nawrócenie się do Boga, nakierowanie się na Boga, na Jego miłość i wolę, na to co On chce, a nie ty, czy ja, czy ktokolwiek inny. Brzmi może drastycznie, ale paradoksalnie jest drogą prawdziwej radości i wolności. Czy jesteś związany z Bogiem? Czy jesteś z Nim w kontakcie, bo tego pragniesz? I czy wiesz, że jak czasami Bóg mówi nie, to tylko i wyłącznie dla twojego jeszcze większego dobra, albo po prostu dobra? Pomyśl teraz o tym.

Na koniec tej modlitwy wróć jeszcze raz do obrazu i zastanów się. Czy jesteś zachwycony/a Jezusem, zachwycony/a żywą miłością?

Zakończ słowami modlitwy „Chwała Ojcu”

+

Related posts