Scroll to top
© 2021, Theofeel

Wycisz się, zwolnij na chwilę, oddaj ten czas Jezusowi – niech to będzie czas Waszego wyjątkowego spotkania. Na początku tej modlitwy proś, aby wszystko co będzie się działo w tym czasie, prowadziło Ciebie do Boga. Proś Ducha Świętego, aby sam prowadził tę modlitwę i usuwał z niej wszystkie przeszkody.

OBRAZ: Wyobraź sobie Jana Chrzciciela stojącego wśród tłumów, opowiadającego o nadchodzącym Mesjaszu. W oddali pojawia się Jezus, który zbliża się do nich.

PROŚBA: Proś Ducha Świętego, o łaskę rozpoznawania Jezusa tam, gdzie się tego nie spodziewamy, o coraz lepsze poznawanie Go.

  1. „Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”

    Grzech świata – w sensie zbiorczym, uniwersalnym, czyli wszystkie grzechy świata, cały ów ciężar grzechów i brzemię winy, ciążący na ludzkości, który Jezus wziął na siebie, i On poniósł śmierć, a nie grzesznicy. Baranek składany jest w ofierze w celu przebłagania Boga, usprawiedliwienia się przed Nim, pojednania z Nim. A Bóg odpowiada na tę ofiarę i mówi, że ją przyjmuje, że jest usprawiedliwiająca, że przebacza, że odkupi.

  2. „To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».”

    Początek misji Jezusa jest równocześnie zapowiedzią końca misji Jana Chrzciciela. Jednak Jan nie buntuje się przeciwko temu. Całe Jego życie wypełniło się w tych słowach: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nawet więcej powie, że od teraz on ma się umniejszać a Jezus wzrastać. Nasza droga jest taka sama, wskazywanie Jezusa, głoszenie Go jest drogą umniejszania po to, by Jezus wzrastał, by był bardziej kochany i znany. Właśnie to oznacza zaprzeć się siebie. A początkiem naszej misji jest chrzest, w którym otrzymujemy Ducha Św.

  3. „Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.”

    Bóg podarował światu Baranka Ofiarnego, Swojego Syna i złączył z Nim Ducha. Otrzymując Ducha Świętego, stajemy się zdolni wyznawać Jezusa. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Tak jak Jan, prorok namaszczony Duchem, potrafi rozpoznać i wyznać wiarę w Jezusa, tak i my jesteśmy zdolni do tego by wyznać wiarę w Jezusa. Nasze wyznawanie polega w dużej mierze na codziennym przyznawaniu się przed innymi do Chrystusa. Do tego, że On jest naszym Panem. Ale co to oznacza, że Jezus jest Panem mojego życia?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło Cię w czasie tej modlitwy.

Odmów „Ojcze nasz”.

+

Related posts