Scroll to top
© 2021, Theofeel

„Każdy, kto kocha Boga, jest przynaglony, by stać się w pewnym sensie teologiem”.
Benedykt XVI

Ciężko zrozumieć filozofię Pana Boga. Trudno też naprawdę uwierzyć w Jego niepojętą miłość. Wiem, że kocha, ale… No właśnie – wciąż mam jakieś „ale” i wciąż usiłuję przekonywać Go, że prawdziwa miłość tak nie wygląda, że gdyby naprawdę mnie kochał, to nie pozwoliłby na mój ból, cierpienie, łzy, osamotnienie, potknięcia, upadki. Według mojej filozofii, kiedy się kogoś kocha, chce się jego dobra. Dlatego próbuję zgłębić tę Bożą miłość i przełożyć ją na mój ludzki, niedoskonały sposób myślenia. Próbuję zestawić ją z moją miłością, również niedoskonałą, a jednak wielką do tych, którzy są mi najbliżsi. Szukam dróg zrozumienia tej Bożej miłości po to, żeby ją docenić i nigdy już nie kwestionować. Również po to, żeby umieć o niej mówić, dzielić się z tymi, którzy jej szukają. I w pewnym sensie, przynaglona wskazaniem Benedykta XVI próbuję być teologiem.

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr 1,5)

Zanim jeszcze mogłam realnie o Tobie pomyśleć, już Cię znałam. Szukałam Ciebie w mojej przyszłości, choć nie znałam jeszcze daty Twoich narodzin. Już wtedy wiedziałam, że będziesz moją ogromną miłością i snułam plany. Choć mogłam tylko marzyć, to wyobrażałam sobie, kim będziesz. Widziałam Cię tak pięknie, jak można widzieć tylko sercem. Ciebie – moje dziecko, obdarzone urodą, talentami, uznaniem. Szczęśliwe i spełnione. Szukałam dla Ciebie imienia i budowałam plan życia usłanego różami. Już wtedy wiedziałam, że chociaż jesteś ciałem z mojego ciała, to muszę Cię poświęcić. Ciebie, czy siebie? Wiedziałam, że moja miłość ucierpi i w tym cierpieniu będzie jeszcze bardziej wzrastać. Będzie się topić z tęsknoty i oczekiwania. Będzie się karmić nadzieją, bo pewnego dnia obierzesz własną drogę- szlak, którym chcesz iść dalej. Moja miłość tym bardziej będzie Ci towarzyszyć. Zawsze i wszędzie, z daleka i z bliska.

Bóg zaplanował mnie i Ciebie. W Swej miłości zamarzył o nas i ukształtował najpiękniej jak potrafił. Zaopatrzył w talenty, siłę, odwagę. Obdarował niebiańskim pięknem i miłością, która nie ma granic. Zapragnął dać nam wszystko, co tylko można dać ukochanemu dziecku. Chciał dać nam szczęście. Wiedział jednak, że szczęśliwi będziemy wtedy, gdy da nam wolność, pozwoli pójść własną drogą. On zna tę drogę i w swej doskonałej miłości mimo wszystko pozwala nam nią pójść, choć tęskni i czeka. A naszej wędrówce zawsze i wszędzie towarzyszy Jego miłość.

„Jahwe zaś rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,11)

Patrzyłam, jak dorastasz. Widziałam, jak uczysz się chodzić, wypowiadasz pierwsze słowa. Przyglądałam się próbom zdobywania świata i wiedziałam, że czeka Cię wiele upadków i wiele siniaków. Mimo mojej troski o Ciebie i współodczuwania z Tobą każdego bólu, wiedziałam, że to jedyna droga do nauczenia się przez Ciebie życia, do zdobycia obranego celu. Nie mogłam zabrać Ci bólu i poczucia porażki. Nie mogłam usuwać wszystkich kamieni, które leżały na Twojej drodze, bo to Twoja droga, Twoje mierzenie się ze słabościami. Jednak moja matczyna miłość cierpiała za każdym razem szukając sposobu, żeby było Ci łatwiej. Wiedziałam, jak łagodzić trudy, którą drogę omijać, czego unikać i jakie wartości uczynić niezbywalnymi. Chciałam Ci to wszystko przekazać. Chciałam uzbroić Cię w siłę pomagając zrozumieć rzeczy ważne. Uczyłam szacunku, miłości do świata. Pokazywałam, wyjaśniałam i stawiałam na Twoich ścieżkach drogowskazy. Mówiłam, co wolno, czego nie. Moje wskazówki nie miały być systemem nakazów i zakazów. Miały być wskazaniami, jak żyć, żeby nie wyrządzić szkody nikomu – ani sobie, ani innym. Chciałam, żeby doprowadziły Cię do szczęścia.

Bóg wie, jak trudne są nasze drogi. Zna każdy nasz krok i wie, że mimo dobrych chęci, mimo odwagi i siły, jaką w sobie czujemy, często nie dajemy rady. Potykamy się o własne błędy i upadamy, by później wciąż na nowo szukać właściwych dróg. Wie jak często leczymy zranienia i płaczemy z powodu pomyłek, i jak trudna jest ta nasza wędrówka. Jego miłość na każdym rogu, na każdym zakręcie porozstawiała nam drogowskazy. Mówią one którędy iść, jak postępować, jak kochać i co w życiu jest najważniejsze. On – nasz Ojciec wie, że wsłuchanie się i zapatrzenie w Jego przykazania nie utrudni, ale ułatwi wędrówkę przez życie. Przykazania powstały z miłości do nas. Nie są stawianiem nam barier, systemem zakazów i ograniczeń. Nie odbierają radości życia, ale uczą jak być szczęśliwym i szczęście dawać innym. Bóg mówi do nas jak przyjaciel.

„…Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci…” (Mt 18,3)

Pierwsza laurka, jaką od Ciebie dostałam była dla mnie cudem nad cudami. Kilka krzywych kresek, w które włożona była cała miłość stało się źródłem wielu wzruszeń i olbrzymiej wdzięczności za ten prezent. Cenieni artyści nie dostrzegliby w tym rysunku arcydzieła. Ja jednak widziałam. Zawarte w nim było przesłanie bezwzględnej miłości i dziecięcego oddania. Dostałam to, co akurat mogłam dostać. Nie mogły to być perły i złoto, nie mogłeś w prezencie wysprzątać mieszkania i przygotować kolacji, bo jeszcze tego nie umiałeś. A jednak dałeś mi radość i dumę z tego gestu, z chęci, z miłości, którą zostałam obdarowana. Twoja miłość rosła wraz ze zrywanymi kartkami kalendarza. Wciąż przytulała się i dawała buziaki. Tak za nic i zapewne za wszystko. Obdarowywała czułością wpychając się wciąż na moje kolana. Bezinteresowna miłość wyrażająca się adoracją i uwielbieniem okazywanym w tak prostych i czytelnych gestach. Czegóż chcieć więcej od dziecka? Z czasem ta coraz starsza Miłość zaczęła kalkulować, oceniać sama siebie i wstydzić się pewnych gestów. Krytykowała swoje dzieła, swoje wysiłki, tracąc wiarę w to, że można zachwycać się nawet niedoskonałością. Można. Mam nadzieję, że kiedyś uwierzysz, że kiedyś sam to odkryjesz.

Bóg nie czeka na wielkie gesty. Nie musimy być najmądrzejsi, najzdolniejsi, najbardziej wierzący, najbardziej pokorni żeby nas kochał. Każdy gest, każda krzywo narysowana laurka jest dla niego radością, jeśli tylko kreska rysowana jest z miłością. On wie, na ile nas stać i nie oczekuje w danej chwili niczego więcej. Nasze intencje liczą się wielokroć bardziej niż końcowy efekt. Jeśli nie wszystko wychodzi? Bóg najlepiej wie, jak bardzo jesteśmy słabi i nieudolni. Jak mocno musimy się starać, żeby rysować prosto i nie pozaginać rogów kartki, którą nam dał. On umie docenić nasze intencje i zapewne cieszy się o wiele bardziej niż każda mama z nie do końca czasem udanych prób stworzenia idealnego rysunku. Kocha nas nawet, a może przede wszystkim w naszych niedoskonałościach, ciesząc się, kiedy mimo upływu lat wpychamy się na Jego kolana. On kocha w nas dzieci, którymi dla Niego nigdy nie przestajemy być.

„Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz” (J 13,7)

Chciałam dać Ci wszystko, co tylko mogłeś sobie wymarzyć. Niemal zgadywałam Twoje pragnienia. Czując, że możesz prosić prawie o wszystko, prosiłeś. Gdy nie mogłam spełnić prośby – pojawiał się żal, nawet czasem nawet bunt z Twojej strony. A we mnie smutek, że nie sprostałam Twoim oczekiwaniom. Z czasem nauczyłam się, że prawdziwa miłość musi umieć odmówić. Tylko tak kształtuje serce i ducha, uczy pokory, szacunku i niejednokrotnie ratuje. Tak, ratuje. Musiałam trochę uodpornić się na Twoje „błagam mamo, zgódź się”, bo wiedziałam, że moja zgoda może doprowadzić do złych sytuacji, niekiedy niebezpiecznych. I kiedy Twoja dziecięca nieroztropność podpowiadała Ci szalone pomysły, ja musiałam powiedzieć „stop”. Z miłości. Musiałam zabronić, zatrzymać Cię, bo wiedziałam, jaki będzie skutek, tak jak wiedziałam, że włożenie ręki do ognia przyniesie ból. Ty wtedy jeszcze nie. Wiedziałam, że na niektóre rzeczy musisz jeszcze poczekać, a innym trzeba zapobiec, bo mogą Cię skrzywdzić nieodwracalnie. Wtedy interweniowałam i nawet nie liczyłam na zrozumienie, raczej na zaufanie. Z nadzieją, że na zrozumienie przyjdzie jeszcze czas.

Bóg na szczęście umie odmówić. Nawet, jeśli wydaje się nam, że to, o co prosimy jest dla nas najlepsze i konieczne. Nie znamy przyszłości, która może nieść ze sobą inne drogi, cele niż te, które widzimy dziś. Piotr, którego oburzenie wobec gestu obmycia mu nóg przez Pana wynikało z patrzenia tu i teraz nie rozumiał, jaki jest Boży plan. I choć nic złego w jego późniejszej prośbie o obmycie rąk i głowy nie było, to jednak nie mogło się to wydarzyć. Nie taki był Boży plan. Bóg najlepiej wie, jak odpowiedzieć na prośby swoich dzieci i kiedy powiedzieć „stop”. Czasem wydaje nam się, że z niewzruszoną miną słucha naszych błagań, kiedy nam przecież tak bardzo zależy. Buntujemy się i litania naszych zażaleń wciąż się wydłuża, bo przecież, jeśli nas kocha, powinien wysłuchać i spełnić prośby, które dla nas tu i teraz są tak ważne. On jednak z wszechwiedzącą mądrością i cierpliwością czeka. Być może jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, o co prosimy, a może będzie dla nas lepiej, jeśli nasze prośby jednak się nie spełnią? Musimy mu zaufać. I mieć tę świadomość, że niejednokrotnie dzięki Jego interwencji, dzięki tym „przeszkodom”, które stawia na naszej drodze uniknęliśmy wielu przykrości i upadków. Czasem wystarczy tylko spojrzeć wstecz na niektóre nasze wcześniejsze prośby, żeby dostrzec, że nie to jest dla nas dobre, co wydaje się nam być dobre, ale to, co jest w zamyśle Boga względem nas. Nawet jeśli dziś tego nie rozumiemy, to wystarczy tylko zaufać.

„Wychwalam Cię, Panie, że rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie” (Iz 12,1)

Zbuntowane słowa, zarzuty, wyrzuty, skargi i uwagi na temat tego, co powinnam były jak smagnięcia biczem. Czy byłam na to gotowa? Nie, miłość liczy na miłość. Wierzyłam, że moje dziecko nie zada mi świadomie bólu. Przecież chciałam jak najlepiej, przecież dałam tyle ile tylko mogłam dać. Moje kochanie… Wiem, że kiedy ktoś cierpi, to szuka winy w innych. I kiedy nie można poradzić sobie z życiem, najłatwiej zranić najbliższych. Ja to rozumiem. Ale wiem też, że chociaż czasem kapią mi łzy i złość próbuje być najważniejsza, to jutro moja miłość do Ciebie będzie jeszcze większa. Nic nie może zmniejszyć jej siły. Nawet jeśli Tobie w chwili skruchy wydaje się, że nie masz do niej prawa, że nie zasługujesz, to pamiętaj – na miłość nie można zasłużyć. Po nią można przyjść, wtulić się w jej skrzydła, pozwolić, by dodawała sił i towarzyszyła w każdej chwili życia.

Bóg jest miłością największą. Nie ma większej. Stworzył nas z miłości, obdarzył nią i każdego dnia w sposób nieskończony wylewa na nas swoje łaski. A my tak często, jak zbuntowane nastolatki tupiemy nogami, obrażamy się i wiemy swoje. Krzyczymy, że nie miał prawa, że powinien nas chronić, że to jest niesprawiedliwość, że… Brak nam wiary w dobre intencje Boga, w tę Jego miłość, która daje, chroni, towarzyszy i umacnia. Odwracamy się od Niego, zapominamy. A może też wydaje się nam, że nasze czyny przekreślają możliwość powrotu? Może to strach, może pycha, może lęk? A wystarczy tylko przyjść, zawierzyć, oddać wszystko Jemu. Miłość i miłosierdzie Boże nie ma sobie równych. Jeżeli umie przebaczyć człowiek, to czyż miałby nie umieć tego Bóg?

„…Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów” (Łk 11,1)

Wiem, że z kochaną osobą milczenie nie ciąży. Wystarczy przy kimś usiąść, popatrzeć jak myśli, pracuje, śpi i cieszyć się z tego, że jest. Ale jest taki rodzaj ciszy, który rani bardzo głęboko, zbyt mocno, żeby móc w niej trwać. To cisza zamknięcia przed kimś myśli. W naszym życiu też bywają takie chwile, kiedy pojawiają się słowa, które pojawić się nie powinny. A po nich cisza. Ona boli. Boli tym bardziej, gdy rozrasta się i zdaje się nie mieć końca… taka namnażająca się pustka. To przychodzi powoli, skrada się właściwie niepostrzeżenie. Prawie dorosłe sprawy w nastoletnim życiu zaczynają skrywać się pod zasłoną przemilczeń. Czasem określaną prawem do własnego życia, a czasem tłumaczoną moją niezdolnością do zrozumienia. Tak, każdy z nas ma prawo do własnych myśli i własnego życia, również do milczenia i ciszy. Wielu rzeczy mogę dziś nie zrozumieć, ale wiele widzę i wiem, że cisza buduje mur, który odgradza nas od radości bycia razem. Każda dołożona cegła będzie wymagała kiedyś większego wysiłku, żeby go zburzyć, żeby się przełamać, otworzyć, albo zacząć na nowo. Nie budujmy murów, nie odgradzajmy się ciszą. Dzielmy się nawet najtrudniejszymi sprawami. Rozmawiajmy w słowa wkładając siebie, swoje myśli, swoje serce, swoje sprawy i wszystkie troski.

Bóg przychodzi do nas również w ciszy. Czasem wystarczy usiąść i zapatrzyć się w Jego obecność, żeby napełnić się miłością, spokojem, nadzieją. To wyciszenie pozwala na ukojenie myśli, uspokojenie uczuć. Jest ratunkiem, zanurzeniem w Jego miłości. Nasze milczenie jednak może też mieć zupełnie inny wymiar – oddalenie. Pojawia się ono wtedy, kiedy chcemy sami radzić sobie z naszym życiem, z codziennością, tą radosną i tą trudniejszą. A Bóg czeka na rozmowę, na radość razem spędzonych chwil. Czeka na słowa, w których opowiemy mu o sobie – jak dzieci. Słowami najprawdziwszymi, naszymi, płynącymi z serca i z codzienności. Wielu przed nami składało swoje słowa do Boga w linijki modlitw, rządki wezwań litanii. To była ich rozmowa. Ich myśli, słowa uwielbienia, prośby i skrucha. Może stać się ona naszą modlitwą, ale w rozmowie z Bogiem mamy być sobą. W swojej radości, smutku, może strachu – mamy w tym spotkaniu stanąć w prawdzie swej codzienności. I każdego dnia dziękować, przepraszać i prosić słowami dziecka skierowanymi do Ojca. Bóg czeka na rozmowę i chce żebyśmy my również jej chcieli, takiej prawdziwej rozmowy serc.

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne” (1 Kor 6,12)

Kiedy człowiek uczy się życia, popełnia wiele błędów. Co czuje rodzic, który patrzy na błędne decyzje, widzi ich skutki, bo sam przeszedł podobną drogę? Boi się i chciałby powstrzymać, zmienić niektóre decyzje swojego dziecka. Wiem jak to jest przyglądać się pewnym sprawom wiedząc, że ich konsekwencją będzie smutek, żal, może nawet rozpacz i zwątpienie. Wiem, że spacer na boso po śniegu może skończyć się zapaleniem płuc, a niechęć do nauki odbierze możliwość uzyskania wymarzonego zawodu. Wiem, że wiele decyzji przyniesie rozgoryczenie, a może nawet bezpowrotnie zaprzepaści niektóre szanse. Chciałabym, żebyś tyle rzeczy zrobił „po mojemu”, ale uczę się Kochanie tego, że nie jesteś mną. Jesteś samodzielną osobą i ja nie mogę za Ciebie decydować. Mogę jedynie pomóc, ale wtedy, kiedy Ty na to pozwolisz, kiedy poprosisz. Swoje życie musisz przeżyć po swojemu. Zapewne będę niejednokrotnie płakać, ale muszę przede wszystkim dać Ci wolność. Tego też się uczę.

Bóg dał nam wolność. Pozwolił decydować, chociaż doskonale wiedział, że popełnimy wiele błędów. Wciąż pozwala nam na ich popełnianie, mimo, że jak nikt inny potrafi wskazać konsekwencje. Nie w trybie przypuszczającym, ale z całkowitą pewnością wie, co będzie dalej, co przyniesie nam ból, co radość, czego będziemy żałować, po czym płakać. Czasem pytamy, dlaczego Bóg na coś pozwolił? Dlaczego stało się w naszym życiu tak a nie inaczej? Zapominamy, że wiele rzeczy jest właśnie konsekwencją naszych wyborów, naszej wolności, na której przecież tak bardzo nam tak zależy. Wolności, którą dał i wciąż daje nam Bóg. Warto jednak pamiętać, że on też czeka. I kiedy prosimy o pomoc – pomaga. Z miłości.

Dorota Palacz

Related posts