Scroll to top
© 2021, Theofeel

W dzisiejszych czasach trudno o dobrą kobietę. Nie tylko jako żonę, ale także jeśli chodzi o samą istotę kobiecości. Kobiecość nierozerwalnie wiąże się bowiem z wiernością. Kobiety zostały stworzone, aby służbą mężczyźnie, służyły również Bogu. Jedną z najciekawszych postaci z Biblii, którą można bezspornie określić jako “wierną”, jest Estera.

Według Biblii Estera była młodą Żydówką, która wychowywała się pod opieką Mardocheusza, który zajmował stanowisko na dworze króla Persji. Postać Estery odegrała kluczową rolę dla całego Izraela. Rola ta rozpoczęła się w momencie, kiedy król oddalił w gniewie swoją małżonkę Waszti i za namową doradców postanowił poszukać sobie nowej żony. Z jego rozkazu do siedziby w Suzie ściągnięto najpiękniejsze kobiety w królestwie. Wśród nich była również Estera. To ona najbardziej spodobała się królowi, została jego żoną i królową.

Niedługo po tym Mardocheusz usłyszał przypadkowo rozmowę dwóch mężczyzn, którzy spiskowali przeciw królowi. Opiekun Estery ostrzegł władcę i tym samym zyskał wielkie zasługi, a król powierzył mu ważną funkcję na swym dworze.

Jakiś czas później Mardocheusz popadł w konflikt z Hamanem, najwyższym urzędnikiem w Persji. Powodem konfliktu był fakt, że Mardocheusz odmówił złożenia mu pokłonu jak inni dostojnicy, co było swoistym zwyczajem. Wówczas Haman postanowił zemścić się nie tylko na Mardocheuszu, ale i na wszystkich Żydach zamieszkujących kraj. Udało mu się podstępem podsunąć królowi dekret, dający mu prawo do wymordowania całego narodu, który władca Persji nieświadomie podpisał.

Estera, chcąc ratować swój naród, zdecydowała się udać do męża i prosić o zmienienie rozkazu. Było to dość ryzykowne – Achaszwerosz, jako władca porywczy, mógł rozgniewać się za to, że przyszła do niego bez polecenia i skazać ją na śmierć. Jednak król przyjął ją łaskawie i obiecał wydać ucztę na jej cześć. Na uczcie miał pojawić się również Haman. W trakcie posiłku król, niczego nieświadomy, zapytał Hamana jaka nagroda będzie dostateczna za zasługi wobec króla. Haman, pełen pychy i chciwości oraz będąc przekonanym, że o nim mowa, stwierdził: Dla męża, którego król chce uczcić, niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera, i konia na którym król jeździ, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa. Podając zaś szaty i konia do rąk jednego spośród najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą męża, którego król chce uczcić, i niech go obwożą na koniu po placu miejskim, i niech wołają przed nim: „Oto, co uczyniono mężowi, którego król chce uczcić.”

Słowa te spodobały się królowi, natychmiast kazał Hamanowi je wykonać i taką nagrodę przyznać Mardocheuszowi. Estera zaś, zwracając się do króla, wyjawiła, że jej oraz jej ludowi grozi zagłada, i błagała o życie. Na pytanie króla, kto wydał taki rozkaz, padła jednoznaczna odpowiedź – Haman. Intrygant został powieszony na szubienicy, którą szykował Mardocheuszowi, zaś cały jego majątek po śmierci przejęli Mardocheusz i Estera.

Historia ta jest przykładem na niebywałą wierność Bogu i troski o swój naród. Ta dwójka superbohaterów uratowała cały Izrael od rzezi. Nie potrzebowali do tego nadprzyrodzonych mocy – ich mocami, danymi im przez Boga, były wierność i posłuszeństwo. Wierność, której tak dzisiaj brakuje i posłuszeństwo, przeciw któremu się buntujemy.

Estera i Mardocheusz pokazują, że niekiedy nawet małymi krokami i prostymi postawami można zmienić oblicze świata. Wielkie rewolucje czy idee zaczynały się od małych rzeczy, aby później urosnąć do ogromnych rozmiarów i odcisnąć piętno w przyszłości na wiele lat. Wielkich czynów dokonywali zwykli ludzie, którzy dzięki Bogu stawali się superbohaterami.

Wystarczyła wierność.

Kacper Pankowecki

Related posts